Home
ABOUT US
TREATMENTS
SERVICE
DENTISTS
 
                                                                                                     ภาษาไทย   l    ENG
DENTAL FEE
KNOWLEDGE
CONTACT US
เกี่ยวกับเรา

Century Dental Clinic คือคลินิกทันตกรรมคุณภาพที่ให้การรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ และทีมงานที่บริการด้วยความเป็นกันเองและให้ความสำคัญอย่างสูงแก่ผู้รับบริการ โดยเรายึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ มีประสบการณ์ ซึ่งได้รับการฝึกฝน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงทั้งด้านเทคนิค  และการให้บริการ


เราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้เข้ารับบริการทุกคน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการ นอกเหนือจากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการ และจากประสบการณ์ด้านการบริการของเราซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่เข้ารับบริการทุกท่านล้วนมีความประทับใจในการบริการของเรา


Century Dental Clinic คลินิกทันตกรรมมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมืออุปกรณ์ระบบปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานสูง
ผ่านการรับรองการใช้เครื่องมือที่มีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมในห้องตรวจทันตกรรมทุกห้อง เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพก่อนการใช้งาน ศูนย์ทันตกรรมของเราได้ผ่านการรับรองคุณภาพที่มีมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาล และการจัดการระดับสากล ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

     


เรามุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในการรักษา รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ 
เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือตอบปัญหาข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาของเรา เพื่อความสบายใจของผู้เข้ารับบริการทุกคน

 
 
 
Copyright 2010 © Century Dental Clinic.
All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com